Pomoc šitá na mieru

OSOBNÉ SUBLIMINÁLY

YouTube je plný voľne dostupných a bezplatných subliminálnych nahrávok. Sú ich tam státisíce!!! A majú milióny, ak nie miliardy vypočutí. Poznáte jednu zaručenú pravdu dnešnej modernej online doby?

Ak je produkt zadarmo, tak ste potom tým produktom vy sami.

A presne to platí v prípade bezplatne dostupných subliminálov. Nahrávka sa poskytne zdarma celému svetu s nesmierne presvedčivými tvrdeniami a textami, ktoré majú ľudí primäť k tomu, aby to vyskúšali. Veď je to zadarmo, nič ťažkého netreba urobiť, stačí počúvať. K tomuto mám niekoľko poznámok pre kriticky mysliace osoby:

1. Algoritmus YouTube je jednoduchý - čím viac pustení videa, tým viac autor zarobí (tu je odpoveď na to, že ak nič neplatíte, sami sa stávate produktom - ste klikom, vďaka ktorému niekto iný zarába).

2. Kvalitný subliminál NEJDE vytvoriť zadarmo. Pokiaľ nevlastníte sami drahé technológie, tak si na to potrebujete prenajať zvukové štúdio, venovať tomu vlastný čas  a tiež zrejme aj zaplatiť honorár tým, ktorí jednotlivé odkazy nahrávajú.

3. Ak sa niekomu zdá, že počúvaním generického bezplatného subliminálu nič neriskuje, môže sa tvrdo mýliť. Práve cez subliminál môžu rôzne záujmové skupiny (politika, biznis, cirkev....) vytvárať na oko nevinné nahrávky, ale zároveň šíriť svoju agendu a manipulovať s ľudským podvedomím.

4. Viac než 90% voľne dostupných subliminálov nie je nič iné len meditačná hudba. Tam teda naozaj nič z predošlého bodu nehrozí, ale na strane druhej to poslucháčovi ani nijako nepomôže.

Aj ja mám v ponuke všeobecné subliminály, ktoré vie využiť ozaj každý. Nie zadarmo, ale za sumu, čo je temer symbolická. Snažím sa pomoc totiž poskytnúť každému. A potom mám v ponuke osobné na mieru šité subliminály, čo je už naozaj špičkový produkt s oveľa vyššou efektivitou. Tomu samozrejme zodpovedá i vyššia cena. Najúžasnejšie na osobnom sublimináli je to, že ním vieme veľmi konkrétne riešiť problém poslucháča. Vzťah s konkrétnou osobou a nie len podporu partnerských vzťahov, odpútanie sa od konkrétneho zlozvyku, nie len obecne od závislostí, podporu zdravia konkrétneho orgánu nie len obecného zdravia atď.... Osobný subliminál predstavuje investíciu do seba a jeho cena je veľmi relatívna v pomere k tomu, ako dokáže zvýšiť kvalitu života. Pokiaľ sa teda trápite nejakým zacykleným vzorcom myslenia, správania, ktoré sa nedarí zmeniť len pomocou uvedomenia si problému a pevnej vôle, osobná subliminálna nahrávka môže byť cesta aj pre vás.

Vytvorte si webové stránky zdarma!