Čo vás zaujíma

ODPOVEDE NA ČASTÉ OTÁZKY

Ako počúvať subliminál

Koľko krát denne mám subliminál počúvať?

Tu platí priama úmera, že čím viac, tým lepšie. Ale počúvanie musí spĺňať vyššie uvedené podmienky. Pokiaľ by ste počúvali subliminál aj 5 krát denne, ale nevypnete pri ňom myseľ a počas počúvania budete neustále myslieť na to, čo sa vám teraz snaží dostať do podvedomia, spochybňovať jeho účinok, netrpezlivo a nervózne čakať "na zázrak" po každom dopočúvaní, tak určite samotný vysoký počet denných opakovaní nepomôže. Tak ako pri všetkom platí, že kvantita nie je všetko, dôležitá je i kvalita.

Nepočujem nič, len hudbu, je to v poriadku?

Áno, je to v poriadku. Samotné podprahové odkazy nie je možné počuť bežným sluchom. To je celý princíp, že sa snažíme obísť vedomie a ideme v špeciálnej frekvencii priamo do podvedomia.

Kedy môžem začať pociťovať účinky subliminálu?

Toto je náročná otázka. Ale nebudem sa vyhovárať a nejakú odpoveď poskytnem. Prvé výsledky neočakávajte skôr ako za 2 týždne a proces nepovažujte za ukončený skôr ako za 3 mesiace počúvania. U niekoho sú zmeny priebežné, u niekoho skôr "skokom". Výsledky prichádzajú individuálne a záleží na mnohých faktoroch. Či sa počúva jeden alebo sa kombinuje viacero subliminálov. Akú máte osobnosť a ako je aj vedomá stránka stotožnená s cieľmi subliminálu. Či dodržujete pokyny pre počúvanie a počúvate konzistentne (Je lepšie počúvať raz denne, ale pravidelne a ko vynechávať dni a potom počúvať veľa krát za deň.). Či pracujete s odkazmi/afirmáciami aj vedome v čase, keď subliminál nepočúvate. Či máte k dispozícii všeobecný subliminál alebo subliminál vytvorený pre vás na mieru.

Mám od vás dva subliminály, ale zdajú sa mi rovnaké. Je to v poriadku?

Áno, to je v poriadku. Účinok subliminálu nie je ovplyvnený povrchovou hudbou a nie je dôvod používať zakaždým inú meditačnú hudbu alebo iný biely šum a pod... Hudba je len prievozník, sprostredkovateľ a obal. Subliminálne odkazy uchom počuť nemôžete, no práve tieto sú dôležité. Hudbu vymením, len ak je pre vás vyslovene iritujúca. Nahrávky obsahujú aj vizuálne upokojivé obrazy, ale nie je nevyhnutné ich sledovať, je to len pomôcka pre tých, ktorým to pomáha "vypnúť".

V akej frekvencii sú subliminály nahrávané?

Subliminály pripravujem vo frekvencii 528 Hz.

Koľko podprahových odkazov obsahuje subliminálna nahrávka?

Všeobecné subliminály obsahujú 10 odkazov, subliminály na mieru nie viac ako 12 (aj pokiaľ ide o dva ciele).

Koľko cieľov môže obsahovať jedna subliminálna nahrávka?

Určite nie viac ako dva. Všeobecné subliminály sú vždy iba na jeden cieľ, výhodou tých osobných na mieru je aj to, že tam vieme urobiť v podstate akúkoľvek kombináciu dvoch cieľov. Samozrejme nie takých, ktoré by boli protichodné.

Potrebujem podprahové odkazy poznať a pracovať s nimi aj vedome formou afirmácií?

Nie je to nevyhnutné. Úplne stačí, ak je vám známy cieľ a ste s tým stotožnený a viete, že každým počúvaním sa na tom pracuje skrz vaše podvedomie. Pri osobných sublimináloch na mieru si každý s mojou pomocou jednotlivé odkazy vyberá a tým pádom ich pozná. Ak s týmito odkazmi pracovať chce, samozrejme môže. Netreba to ale robiť v čase počúvania subliminálu – vtedy treba vypnúť a subliminál akoby ignorovať a vedomie mať buď vypnuté (spánok) alebo zacielené na úplne inú činnosť. Vedomá práca s odkazmi má prebiehať v inom čase a má mať podobu afirmovania – hlasného čítania si odkazov v stave pokoja tak, aby bolo spojené s hlbokým prežívaním emócií.

Ako postupovať, ak mám viac ako jeden subliminál?

Nikdy neposkytnem niekomu prístup k viac než dvom všeobecným subliminálom. Osobný subliminál by mal byť zas len jeden, ale môže obsahovať dva rôzne ciele. Pokiaľ máte dva všeobecné subliminály a chcete ich kombinovať, dodržujte zásadu, že počas jedného dňa počúvate len jeden a v rámci jedného dňa ich nestriedajte. Dobrý systém je rozdeliť si počúvanie na párne a nepárne dni.

Oslabuje účinky subliminálu choroba?

Subliminál môžete počúvať, aj v čase, ak vás skolí nejaká viróza alebo máte zranenie. Účinky môžu byť oslabené, energia sa primárne sústreďuje na zotavenie, ale je dobré rutinu počúvania nenarúšať ani počas tohto obdobia.

Vytvorte si webové stránky zdarma!