Priblíženie procesu tvorby

VEDA ZA VZNIKOM SUBLIMINÁLOV

Ako sa rodí subliminál

Zvukové podprahové nahrávky sa vytvárajú tak, že okrem použitia primárneho nosiča (najčastejšie hudba alebo tzv. "biely" šum) sa používajú dva ďalšie zvukové kanály na dodávanie podprahových správ do mozgu. Na jednom kanáli, s prístupom k ľavej mozgovej hemisfére, sú správy zmysluplne vyslovené. Tieto správy majú podobu želaných afirmácií a presvedčení, ktoré chceme dosiahnuť. Správy nahrávajú tri hlasy - ženský, mužský a detský. Na druhom kanáli, s prístupom k pravej polovici mozgu, sa tieto správy zaznamenávajú v spätnom maskovaní (tzv. metakontrast). Tri hlasy sa nahrávajú v cyklickom režime s plným dozvukom ozveny a jednotlivé zvukové stopy sú potom zmiešané pomocou špeciálneho procesora, ktorý konvertuje zvukové frekvencie na elektrické impulzy a sleduje podprahovú správu, aby ju stereofónne synchronizoval s primárnym nosičom. Dôvodom, prečo sa odkazy nahrávajú troma osobami (muž, žena, dieťa) je výskum, ktorý dokázal, že rôzni ľudia rôzne reagujú a prijímajú informáciu od ženy, muža či dieťaťa. Vopred to stanoviť je ale obtiažne a preto sa nahrávky vytvárajú v podstate univerzálne tak, aby pre každú prefernciu podvedomia bol dostupný odkaz vo forme, ktorú podvedomie najlepšie prijíma.

Vytvorte si webové stránky zdarma!