Nie je jedno, kedy a ako

AKO SPRÁVNE POČÚVAŤ

Ako počúvať subliminál

Počúvajte so slúchadlami.

Na tvorbu subliminálu sa používa široká škála technológií na zvýšenie efektu, takže občas je stereo zvuk naozaj dôležitý. Ďalším dôvodom je aj to, že máte lepšiu kontrolu nad odseparovaním subliminálu od okolitých ruchov prostredia. 

Nastavte hlasitosť na pohodlnú úroveň.

Vaše pohodlie je kľúčové – dlhodobé počúvanie akéhokoľvek zvuku, či už podprahového alebo len hudby, môže poškodiť váš sluch, ak je príliš hlasné. Počúvanie podprahového zvuku pri vysokej hlasitosti vôbec nezvýši jeho účinnosť.

Vnímajte svoje telo

Ak sa akýmkoľvek spôsobom cítite úzkostlivo alebo nepríjemne, prestaňte počúvať. To neznamená, že je niečo zlé so samotným subliminálom, alebo že je niečo zlé s vami. Znamená to len, že niečo v afirmáciách naráža na niečo vo vás (spôsob, akým bolo niečo formulované, alebo možno nejaký stres vychádzajúci na povrch), z čoho sa cítite nesvoji. A niekedy je to len únava. Takže si dajte pauzu a ak to pretrváva, kontaktujte tvorcu subliminálu.

Ignorujte

Veľa krát sa odporúča subliminál počúvať v spánku. Áno, to je úplne ideálne, keďže sa postupne dostávame do hladín Beta, Alfa a nakoniec Theta a naše vedomie je vypnuté. Problém s týmto spôsobom počúvania môže byť v čase, keď ešte nespíme a našu vedomú myseľ môže vtedy úplne okupovať subliminál. Pokiaľ zaspávate rýchlo, dá sa to, ale ak by ste celý polhodinový subliminál vypočuli ešte v bdelom stave v posteli, jeho účinok sa zníži. Vtedy odporúčam skôr počúvanie počas nejakej činnosti, na ktorú sa musí vedomie sústrediť.  Vedomá myseľ sa teda odkloní tam a cesta pre subliminál je otvorená priamo do podvedomia. Podprahová nahrávka, ktorá je vytvorená správne, funguje, keď ju ignorujete. Vaša vedomá myseľ je pre tento proces irelevantná, takže pokračujte a zamestnajte sa hraním hry, čítaním knihy, sústredenou prácou, písaním alebo čímkoľvek, čo máte chuť robiť.

Počas počúvania mojich subliminálov ich nekombinujte so subliminálmi od iného autora a už vôbec nie s generickými neoverenými a voľne dostupnými subliminálmi na YouTube, ktoré temer vždy slúžia hlavne na to, aby priniesli čo najviac prehratí autorovi.

Vytvorte si webové stránky zdarma!